AANBOD

SCHOOL VOL LEVENSKUNST

Voor veel VO-schoolmedewerkers betekent mentaal welbevinden stimuleren keihard werken. Het praten met leerlingen kost veel 1-op-1-tijd en is vaak niet waarom docenten les zijn gaan geven.

School vol Levenskunst is hierop gericht. Het helpt jullie om klassikaal en preventief met leerlingen aan de slag te gaan met vaardigheden die nodig zijn voor mentaal welbevinden. En het helpt je een schoolcultuur te scheppen waarbij mentaal welbevinden vanzelfsprekend wordt door de hele school heen. Zo voorkom je veel problemen, pak je ze bij de wortels aan en is er meer tijd en aandacht over om gewoon les te geven en plezier te maken met elkaar.

In het boek 'In 10 stappen gelukkige leerlingen' staat het hele proces om zo'n school vol levenskunst te worden. In het meerjarentraject ondersteunen we je daarbij. 

Het meerjarentraject School Vol Levenskunst bestaat uit een:

- Visiedag
- Levensvaardigheden tweedaagse
- Twee teamdagen
- Ouderavond
- Regelmatig telefonische coaching
- Online omgeving
- Lesmateriaal en interne traingsopzetten.

Bovendien komen we een aantal dagen op jullie school meekijken en interviews afnemen om een goed beeld te krijgen van de stand van zaken (om onder meer weer terug te kunnen geven op een van de teamdagen).

Het komende traject start aan het begin van het schooljaar '23/'24. Later instromen kan in overleg.

Het traject kan o.a. betaald worden uit NPO-gelden en onder bepaalde condities kan de school na het eerste jaar al een certificaat 'School Vol Levenskunst' krijgen.

Wil je weten of de werkwijze en het materiaal aansluit bij jullie wensen lees dan eerst het boek en bekijk het Startpakket School Vol Levenskunst dat daar gratis bij komt. Download online alvast gratis de eerste drie hoofdstukken van het boek. 

Download op deze pagina de drie eerste hoofdstukken van het boek

Ben je klaar met oriënteren en wil je gewoon eens vertellen waar jullie trots op zijn, tegenaanlopen en onze hulp bij kunnen gebruiken? Bel of app dan met Moes: 0653554820.

VOL VERTROUWEN

Wanneer er niet over problemen van leerlingen die in de knel zitten wordt gepraat dan zijn die problemen zelfs voor de leerling vaak ongrijpbaar. Toch kan praten met volwassenen, maar ook met leeftijdsgenoten heel moeilijk lijken, zowel voor iemand met een probleem als voor iemand die wil helpen.

In dit vier-en-een-half uur durende project Vol Vertrouwen leer je als leerling (en ook als docent) gaandeweg waarom én hoe je het gesprek aan kunt gaan met elkaar, wat je zelf kunt doen voor anderen en hoe je vol zelfvertrouwen je eigen keuzes kunt maken.

Dit projectmateriaal voor 13-16-jarigen rond een korte film is zonder voorkennis door alle docenten te geven. 

In het project Vol Vertrouwen wordt preventief gewerkt aan mentaal welbevinden. Aan de hand van de korte speelfilm ‘Waarom Woensdag’ voeren mentoren een projectdag of losse projectlessen uit met behulp van zes duidelijke lesbrieven met lesvideo’s en werkbladen.

Zo leert de klas dat het voor hun welbevinden belangrijk is om plekken te vinden waar ze zichzelf veilig en gewaardeerd voelen en waar zij en anderen zich vol zelfvertrouwen kunnen uiten en ontwikkelen.

Het projectmateriaal is overzichtelijk neergezet in een online omgeving en docenten krijgen bovendien een fysieke handleiding in een map met extra materiaal, zoals twee vellen met uitscheurbare kletskaartjes, om te gebruiken tijdens de lessen.

Voor een bedrag per leerling (onder meer te betalen uit NPO- of CJP-gelden) leren ze op een veilige manier een sfeer scheppen in de klas en een houding aannemen waar ze nog jaren - en misschien de rest van hun leven - wat aan zullen hebben. In principe is het geschikt voor alle 2e tot en met 4e klassen van basis en kader tot en met gymnasium en technasium.

De eerste van de zes projectlessen is gratis te bekijken en uit te voeren met de klas. zo kunnen jullie laagdrempelig bekijken of dit project geschikt is voor jullie.  

Krijg op deze pagina toegang tot de eerste projectles
Of klik hier om projectmateriaal voor het hele project te bestellen

IMPROVISATIETHEATER

Improvisatietheater is interactief theater. Het wordt op maat gesneden voor jouw school en helpt om inzicht en begrip te kweken voor elkaar, verhalen en ervaringen uit te wisselen en om verbeelding te geven van abstracte visies en doelen.

Wil jij met een of meer interactieve voorstellingen meer verbinding krijgen in de school?

Wij komen graag met jullie in gesprek over het thema van jullie teamdag of ouderavond en bedenken dan graag samen een insteek voor een theatrale ondersteuning. De verbeelding zal het thema nog beter invoelbaar maken en de sfeer ontspannen en saamhorig.

Wij maken gebruik van de volgende vormen van theater:
- Theatersport
- Terugspeeltheater
- Forumtheater

Elk heeft zijn eigen kwaliteiten die horen bij andere doelen van de bijeenkomst. Als we een geschikte vorm en insteek hebben gevonden dan komen we graag langs met een spelersgroep, een presentator, een muzikant en een technicus om op jullie locatie een rake show te geven over jullie thema.

Met betrekking tot veel onderwerpen kan dit betaald worden uit NPO-gelden.

Vraag een gesprek aan