AANBOD

SCHOOL VOL LEVENSKUNST

Voor veel VO-schoolmedewerkers betekent mentaal welbevinden stimuleren keihard werken. Het praten met leerlingen kost veel 1-op-1-tijd en is vaak niet waarom docenten les zijn gaan geven. School vol Levenskunst is hierop gericht. Het helpt je erbij om klassikaal en preventief met leerlingen aan de slag te gaan met vaardigheden die nodig zijn voor mentaal welbevinden. En het helpt je een schoolcultuur te scheppen waarbij mentaal welbevinden is als de lucht die wordt in en uitgeademd door de hele school heen. Zo voorkom je veel problemen, pak je ze  bij de wortels aan en is er meer tijd en aandacht over om gewoon les te geven en plezier te maken met elkaar.

Is jouw school toe aan een jaarprogramma waarmee je het mentale welbevinden van de leerlingen en medewerkers structureel verbetert?

Vraag een gesprek aan

WAAROM WELZIJN

Wanneer er niet over problemen van leerlingen die in de knel zitten wordt gepraat dan zijn ze zelfs voor de leerling vaak ongrijpbaar. Toch kan praten met volwassenen, maar ook met leeftijdsgenoten heel moeilijk lijken, zowel voor iemand met een probleem als voor iemand die wil helpen. In dit zes uur durende project leer je als leerling (en ook als docent) gaandeweg waarom én hoe je het gesprek aan kunt gaan met elkaar, wat je zelf kunt doen voor anderen en hoe je elkaar vooruit kunt helpen.

Dit projectmateriaal voor 12-16-jarigen rond een korte film is zonder voorkennis door alle docenten te geven. 

Naar de uitvoerige projectbeschrijving

INTERACTIEF THEATER

Interactief theater wordt op maat gesneden voor jouw school aangeboden en helpt om inzicht en begrip te kweken voor elkaar, verhalen en ervaringen uit te wisselen en om beeld te geven aan abstracte visies en doelen.

Wil jij met een of meer interactieve voorstellingen meer verbinding krijgen in de school?

Vraag een gesprek aan

LEKKER IN JE VEL, MET PLEZIER EN GEMAK

Mentaal welbevinden stimuleren moet zo simpel mogelijk. Deze lesbrief 'Ken je klas' voor 12-18-jarigen geeft hier aandacht aan op een zeer laagdrempelige manier - voor zowel de docent als voor de leerlingen.

N.B. De 16 meegeleverde vragenkaartjes zijn ook met één vraag per les te gebruiken!

Je komt ook op onze maillijst over mentaal welbevinden op het VO